Img

Kompromis to sztuka
takiego podzielenia ciastka

aby każdy myślał
że otrzymał największy kawałek

KARPACKIE CENTRUM MEDIACJI

Karpackie Centrum Mediacji wynikiem pasji i zainteresowań zawodowych osób je tworzących. Centrum Mediacji działa przy Karpackim Centrum Rozwiązywania Sporów i zajmuje się prowadzeniem mediacji, stałymi dyżurami mediatorów przy sądach, jak również organizowaniem szkoleń o tematyce mediacyjnej.

Ugodowe załatwienie sporów wpływa korzystnie nie tylko na usprawnienie i odciążenie pracy sądów , ale tworzy również pozytywne nastawienie wśród społeczeństwa do wymiaru sprawiedliwości. Zależy Nam na zachowaniu pozytywnych relacji pomiędzy zawodowymi pełnomocnikami i sędziami, a mediatorami. W Naszym programie działania znajduje się budowanie porozumienia pomiędzy przedstawicielami tych środowisk. Jesteśmy mediatorami z zamiłowania i wykształcenia. Mediacje to Nasza pasja jak i wizja na przyszłość wiążącą się z tym zawodem.